Διαδραστική ιστοσελίδα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα | Interactive Catholic Ecclesia Network in Greece

Ο Ιησούς ήρθε για να μας σώσει: ας μην απορρίψουμε αυτό το υπέροχο δώρο!

 
06/01/2015
Ο Ιησούς ήρθε για να μας σώσει: ας μην απορρίψουμε αυτό το υπέροχο δώρο!