Διαδραστική ιστοσελίδα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα | Interactive Catholic Ecclesia Network in Greece

Η Οικογένεια ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας

Η Οικογένεια ζωτικό κύτταρο της κοινωνίας. Το πέμπτο κεφάλαιο από το βιβλίο "Σύνοψη της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Εκκλησίας"