Διαδραστική ιστοσελίδα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα | Interactive Catholic Ecclesia Network in Greece

Οικογένεια

Οικογένεια

Μήνυμα της 3ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Συνόδου των Επισκόπων

Μήνυμα

της 3ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

της Συνόδου των Επισκόπων, 18.10.2014

Στην πορεία της 14ης Γενικής Συνεδρίας αυτής της ημέρας, οι συνοδικοί Πατέρες ενέκριναν το Μήνυμα της 3ης έκτακτης γενικής Συνέλευσης της Συνόδου των Επισκόπων με το θέμα: Οι ποιμαντικές προκλήσεις της οικογένειας στο πλαίσιο του ευαγγελισμού (5-19 Οκτωβρίου 2014)

Δημοσιεύουμε ακολούθως το κείμενο του Μηνύματος στην Ελληνική γλώσσα:

 

Read more...

Μια Σύναξη για την Οικογένεια

 

Το κείμενο εργασίας με βάση τα επίσημα κείμενα της Εκκλησίας, που χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία της Σύναξης της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, τον Νοέμβριου του 2007 στην Αθήνα.

 

ΣΥΝΑΞΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 2007

 

θέμα «Η Εκκλησία κοινότητα-κοινωνία: οικογένεια η κατ’ οίκον εκκλησία».

 

Ένα κείμενο για την προετοιμασία της Σύναξης

Read more...
Subscribe to this RSS feed