Διαδραστική ιστοσελίδα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα | Interactive Catholic Ecclesia Network in Greece

Διάταξη της Θείας Λειτουργίας

Διάταξη της Θείας Λειτουργίας (29)

Προοίμιο των Χριστουγέννων

Τα προοίμια που ακολουθούν χρησιμοποιούνται στις Λειτουργίες της Γεννή­σεως του Κυρίου και την όγδοη ημέρα απ’ αυτή, στις Λειτουργίες του οκταημέρου της Γεννήσεως του Κυρίου, ακόμη και στις Λειτουργίες που σε άλλη περίσταση έχουν ιδιαίτερο προοίμιο, εκτός από τις Λειτουργίες των οποίων το ιδιαίτερο προ­οίμιο αναφέρεται σε θεία Μυστήρια ή Πρόσωπα, και τέλος, λέγονται στις κα­θη­μερινές Λειτουργίες της Περιόδου των Χριστουγέννων. 

 • Προοίμιο των Χριστουγέννων 1 : Ο Χριστός είναι το φως
 • Προοίμιο των Χριστουγέννων 2 : Η Ενσάρκωση: αποκατάσταση των πάντων 
 • Προοίμιο των Χριστουγέννων 3 : Η κοινωνία με τον Θεό, μέσω της Ενσαρκώσεως του Λόγου

Προοίμιο Θεοφανίων

Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες της Πανή­γυρης των Θεοφανίων. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί, όπως και τα προοίμια της Γεννήσεως του Κυρίου και κατά τις μέρες μετά τα Θεοφάνια, μέχρι το Σάβ­βατο που προηγείται της εορτής της Βαπτίσεως του Κυρίου.

Download attachments:

Προοίμια της Τεσσαρακοστής

 • Προοίμιο της Τεσσαρακοστής 1 : Το πνευματικό νόημα της Τεσσαρακοστής
 • Προοίμιο της Τεσσαρακοστής  2 : Η πνευματική μετάνοια
 • Προοίμιο της Τεσσαρακοστής  3 : Οι καρποί της εγκράτειας
 • Προοίμιο της Τεσσαρακοστής  4 : Οι καρποί της νηστείας

 

Download attachments:

Προοίμια του Πάσχα

Τα προοίμια που ακολουθούν λέγονται κατά την Πασχαλινή Περίοδο.

 • Προοίμιο του Πάσχα 1 : Το Πασχαλινό Μυστήριο
 • Προοίμιο του Πάσχα 2 : Η νέα εν Χριστώ ζωή
 • Προοίμιο του Πάσχα 3 : Ο ζωντανός Χριστός πάντοτε μεσιτεύει για μας
 • Προοίμιο του Πάσχα 4 : Το Πασχαλινό Μυστήριο ανακαινίζει το σύμπαν
 • Προοίμιο του Πάσχα 5 : Ο Χριστός ιερέας και θύμα
Download attachments:

Προοίμια της Αναλήψεως του Κυρίου

Τα προοίμια που ακολουθούν λέγονται την ημέρα της Αναλήψεως του Κυρίου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθούν κατά τις ημέρες μετά την Ανάληψη μέχρι το Σάββατο πριν την Πεντηκοστή στις Λειτουργίες που δεν έχουν ιδιαίτερο προοίμιο.

 • Προοίμιο της Αναλήψεως του Κυρίου 1 : Το μυστήριο της Αναλήψεως
 • Προοίμιο της Αναλήψεως του Κυρίου 2 : Το μυστήριο της Αναλήψεως
Download attachments:

Προοίμια των Κυριακών της Κοινής Περιόδου

Τα προοίμια που ακολουθούν λέγονται τις Κυριακές της Κοινής Περιόδου του Έτους. 

 • Προοίμιο των Κυριακών της Κοινής Περιόδου του Έτους 1 : Το Πασχαλινό Μυστήριο και ο Λαός του Θεού
 • Προοίμιο των Κυριακών της Κοινής Περιόδου του Έτους 2 : Το μυστήριο της σωτηρίας
 • Προοίμιο των Κυριακών της Κοινής Περιόδου του Έτους 3 : Το μυστήριο της σωτηρίας του ανθρώπου μέσω του Θεού
 • Προοίμιο των Κυριακών της Κοινής Περιόδου του Έτους 4 : Η ιστορία της σωτηρίας
 • Προοίμιο των Κυριακών της Κοινής Περιόδου του Έτους 5 : Η Δημιουργία
 • Προοίμιο των Κυριακών της Κοινής Περιόδου του Έτους 6 : Η εγγύηση του αιωνίου Πάσχα
 • Προοίμιο των Κυριακών της Κοινής Περιόδου του Έτους 7 : Η σωτηρία μέσω της υπακοής του Χριστού
 • Προοίμιο των Κυριακών της Κοινής Περιόδου του Έτους 8 : Η Εκκλησία συναγμένη από την ενότητα της Αγίας Τριάδος
Download attachments:
Subscribe to this RSS feed