Διαδραστική ιστοσελίδα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα | Interactive Catholic Ecclesia Network in Greece

Διάταξη της Ακολουθίας του Μυστηρίου του Χρίσματος

Διάταξη της Ακολουθίας του Μυστηρίου του Χρίσματος (5)

Διάταξη της Ακολουθίας του Χρίσματος

Οι βαπτισμένοι συνεχίζουν την πορεία της χριστιανικής μύησης με το Μυστήριο του Χρίσματος, μέσω του οποίου λαβαίνουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, το οποίο στάλθηκε από τον Κύριο στους Αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής.

Με τη δωρεά αυτή του Αγίου Πνεύματος οι πιστοί εξομοιώνονται τελειότερα με το Χριστό και ενισχύονται με θεϊκή δύναμη, για να δίνουν τη μαρτυρία του Χριστού, ώστε το Μυστικό του Σώμα να οικοδομείται με πίστη και αγάπη. Ο χαρακτήρας του Μυστηρίου, δηλαδή η σφραγίδα του Κυρίου, εγχαράσσεται με τέτοιο τρόπο στους πιστούς, ώστε το ιερό Μυστήριο του Χρίσματος δεν μπορεί να επαναληφθεί.

Download attachments:
Subscribe to this RSS feed