Διαδραστική ιστοσελίδα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα | Interactive Catholic Ecclesia Network in Greece

Διάταξη της Ακολουθίας του Μυστηρίου του Γάμου

Διάταξη της Ακολουθίας του Μυστηρίου του Γάμου (4)

Διάταξη της Ακολουθίας του Γάμου, Χωρίς τέλεση Θείας Λειτουργίας

Όταν η θεία Λειτουργία δεν τελείται λόγω ανάγκης ή ειδικής περίπτωσης, η παρακάτω διάταξη χρησιμοποιείται ακόμη και από διάκονο.

Download attachments:

Διάφορα κείμενα που χρησιμοποιούνται στην Ακολουθία του Γάμου

Προκειμένου να διευκολύνεται ο λειτουργός, στην Ελληνική έκδοση της Διάταξης της Ακολουθίας του Γάμου, ρυθμίσαμε τα αναγνώσματα, ως εξής: 

1. Τοποθετήσαμε τους Αντιφωνικούς Ψαλμούς μετά από κάθε ανάγνωσμα της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ τα Προκείμενα του Ευαγγελίου τα ενσωματώσαμε πριν από κάθε ευαγγελικό ανάγνωσμα, επιλέγοντας το πιο κατάλληλο για κάθε ανάγνωσμα. 

2. Ο λειτουργός έχει δύο δυνατότητες επιλογής: 

α - να αναγγείλει το Λόγο του Θεού με ένα ανάγνωσμα της Παλαιάς Διαθήκης, με τον Αντιφωνικό Ψαλμό, με ένα ανάγνωσμα της Καινής Διαθήκης, το Προκείμενο και το Ευαγγέλιο.

β - να αναγγείλει το Λόγο του Θεού με ένα ανάγνωσμα της Παλαιάς ή της Καινής Διαθήκης, με ή χωρίς τον Αντιφωνικό Ψαλμό, το Προκείμενο και το Ευαγγέλιο.

 

Στην Ακολουθία του Μυστηρίου του γάμου που τελείται κατά τη θεία Λειτουργία ή χωρίς θεία Λειτουργία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες βιβλικές περικοπές. Πάντοτε να επιλέγεται τουλάχιστον ένα ανάγνωσμα που αναφέρεται ρητά στο γάμο. Αυτά τα αναγνώσματα σημειώνονται με ένα *.

Download attachments:
Subscribe to this RSS feed