Διαδραστική ιστοσελίδα της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα | Interactive Catholic Ecclesia Network in Greece

icen.gr | Διαδραστική Ιστοσελίδα της Καθολικής Εκκλησίας | Interactive Catholic Network in Greece - Items filtered by date: November 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ [2015]

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 4890/2015

Αθήνα, 24 Αύγουστου 2015

Προς
τα Μέλη της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

ΓΙΑΤΟ ΙΩΒΗΛΑΙΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ

Read more...
Subscribe to this RSS feed