Πρόσφατα

Related Articles

Η Εκκλησία κοινότητα-κοινωνία: οικογένεια η κατ’ οίκον εκκλησία

Μια Σύναξη για την Οικογένεια Το κείμενο εργασίας με βάση τα επίσημα κείμενα της Εκκλησίας, που χρησιμοποιήθηκε για την προετοιμασία της Σύναξης της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, τον Νοέμβριου του […]

Μήνυμα της 3ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Συνόδου των Επισκόπων

Στην πορεία της 14ης Γενικής Συνεδρίας αυτής της ημέρας, οι συνοδικοί Πατέρες ενέκριναν το Μήνυμα της 3ης έκτακτης γενικής Συνέλευσης της Συνόδου των Επισκόπων με το θέμα: Οι ποιμαντικές προκλήσεις της οικογένειας στο πλαίσιο του ευαγγελισμού (5-19 Οκτωβρίου 2014)