Κατηγορία: Προσευχές

Οι πιο Κοινές Προσευχές

ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν   ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΙ…. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας […]

Read More